Familjeläger Sommar

Träffa andra dysmelister på sommaren

Familjeläger Sommar är del av familjeverksamhet som erbjuder dysmelister en unik möjlighet att prova på olika aktiviteter som man till följd av sitt funktionshinder inte tror sig kunna delta i.

Lägret som varar en hel vecka erbjuder också en möjlighet att träffa andra barn, ungdomar och vuxna i samma situation och se att man inte är ensam med sitt funktionshinder.

Föräldrar får möjlighet att utbyta erfarenhet och få stöd från varandra och syskon som oftast följer med ser att de inte är ensamma att ha ett syskon med dysmeli.

En dag är reserverad för föreläsningar av fackfolk som arbetar med dysmeli. Både extern kompetens och den kompetens som finns bland föreningens medlemmar utnyttjas i genomförande av olika aktiviteter.

Vi vill med hjälp av dessa lekar och fritidsaktivitet öva upp barnens förmåga att trots sitt funktionshinder klara av de problem och uppgifter man ställs inför det dagliga livet.

Ungefär 400 personer, runt 100 familjer brukar komma på våra sommarläger. Liksom tidigare år räknar vi med att alla rycker in och hjälper till under lägret, tillsammans skapar vi en rolig och händelserik vecka!

Inställt sommarläger Ronneby Brunn

Styrelsen har idag tvingats ta beslut om att ställa in sommarens läger i Ronneby Brunn som var tänkt att hållas 4-10 juli.

Även om situationen med pandemin ser ut att gå mot ett positivt håll så vet vi inte i dagsläget vad som kommer att gälla i början av juli. Dagens restriktioner tillåter hursomhelst inte ett läger med så pass många deltagare. Vi har också att förhålla oss till anläggningens avbokningsregler som säger att avbokning måste ske minst en månad innan tänkt start. Den ekonomiska risken är alltför stor om vi väntar på besked från regeringen om eventuella lättnader i juli.

Vi kommer istället att erbjuda ett starkt ekonomiskt stöd till de regioner som vill arrangera mindre regionala läger. En sån planering kan i så fall ske senare i sommar med större hänsyn till rådande restriktioner vid varje givet tillfälle. Stödet kommer att ges ända fram till årets slut. Omfattning på stödet är upp till 750 kr/dygn per person för två övernattningar – alltså 1 500 kr (för de som väljer ett sånt koncept). En egenavgift på 1/3 ska dock utgå, så för en kostnad per dygn på 1 125 kr ger vi 750 och deltagaren betalar 375. Vi lägre kostnad minskar stödet och vid högre kostnad ökar egenavgiften. Vi återkommer med mer info om konceptet längre fram.

Årsmötet körs som förra året digitalt via Teams. Sannolikt i slutet av vecka 27. Mer info i kallelsen och i årsmöteshandlingarna som skickas ut i början av juni.

Har du frågor?

Skicka e-post till oss.