Familjeläger Sommar

Träffa andra dysmelister på sommaren

Familjeläger Sommar är del av familjeverksamhet som erbjuder dysmelister en unik möjlighet att prova på olika aktiviteter som man till följd av sitt funktionshinder inte tror sig kunna delta i.

Lägret som varar en hel vecka erbjuder också en möjlighet att träffa andra barn, ungdomar och vuxna i samma situation och se att man inte är ensam med sitt funktionshinder.

Föräldrar får möjlighet att utbyta erfarenhet och få stöd från varandra och syskon som oftast följer med ser att de inte är ensamma att ha ett syskon med dysmeli.

En dag är reserverad för föreläsningar av fackfolk som arbetar med dysmeli. Både extern kompetens och den kompetens som finns bland föreningens medlemmar utnyttjas i genomförande av olika aktiviteter.

Vi vill med hjälp av dessa lekar och fritidsaktivitet öva upp barnens förmåga att trots sitt funktionshinder klara av de problem och uppgifter man ställs inför det dagliga livet.

Ungefär 400 personer, runt 100 familjer brukar komma på våra sommarläger. Liksom tidigare år räknar vi med att alla rycker in och hjälper till under lägret, tillsammans skapar vi en rolig och händelserik vecka!

Sommarläger 2020

På grund av det rådande läget och den stora osäkerheten som fortfarande finns kring restriktioner i sommar så tvingades styrelsen ikväll (2020-04-19) ta beslut om att ställa in sommarens familjeläger i Ronneby. Vi kommer istället att förlägga 2021 års sommarläger i Ronneby, sannolikt vecka 27.

Ett mycket tråkigt beslut förstås men nu vet alla vad som gäller och vi riskerar inte föreningens ekonomi, vilket vi hade kunnat göra om vi väntat med beslutet för länge.

Ungdomslägret vecka 31 står fortfarande fast eftersom det ligger längre fram än familjelägret och har en annan karaktär med mycket färre deltagare. Vi har dock ett möte inbokat 14/6 för att ta definitivt beslut. Hoppas förutsättningarna för vecka 31 är tydliga då.

Gällande årsmötet som enligt plan skulle genomförts under familjelägret så ser vi över möjligheterna att genomföra ett virtuellt årsmöte, troligtvis vecka 28 . Vi återkommer med instruktioner för detta i kallelsen till årsmötet.

Ta hand om er därute så hoppa vi på ett fantastiskt läger-år 2021 istället med början vecka 3 i Järvsö.

Har du frågor?

Skicka e-post till oss.