Sommarläger - huvudbild

Träffa andra dysmelister på sommaren

Familjeläger Sommar är del av familjeverksamhet som erbjuder dysmelister en unik möjlighet att prova på olika aktiviteter som man till följd av sitt funktionshinder inte tror sig kunna delta i.

Lägret som varar en hel vecka erbjuder också en möjlighet att träffa andra barn, ungdomar och vuxna i samma situation och se att man inte är ensam med sitt funktionshinder.

Föräldrar får möjlighet att utbyta erfarenhet och få stöd från varandra och syskon som oftast följer med ser att de inte är ensamma att ha ett syskon med dysmeli.

En dag är reserverad för föreläsningar av fackfolk som arbetar med dysmeli. Både extern kompetens och den kompetens som finns bland föreningens medlemmar utnyttjas i genomförande av olika aktiviteter.

Vi vill med hjälp av dessa lekar och fritidsaktivitet öva upp barnens förmåga att trots sitt funktionshinder klara av de problem och uppgifter man ställs inför det dagliga livet.

Ungefär 400 personer, runt 100 familjer brukar komma på våra sommarläger. Liksom tidigare år räknar vi med att alla rycker in och hjälper till under lägret, tillsammans skapar vi en rolig och händelserik vecka!

Sommarläger 2018

kommer att hållas med start den 1 juli och slut den 7 juli 2018 i Billingehus i Skövde. Lägret omfattar 7 dagar från söndag till lördag.

Familjer som för första gången kommer till ett av våra läger kan om de så önskar få en fadderfamilj som tar han om dem när de kommer till lägret – introducerar dem i lägerverksamheten och kan även senare under lägret vara till hjälp om man så önskar.

Inbjudan Skövde 2018 (pdf)
Anmälan för utskrift (pdf)
Anmälan ifyllbar (excel)

Har du frågor?

Skicka e-post till Jarmo.

Kalender
Ungdomsläger 2018

Om du är mellan 12-18 är (född 2000-2006), dysmelist eller syskon till en dysmelist, så är det dags att anmäla sig till årets Ungdomsläger på Åh Stiftsgård, utanför Ljungskile. Gör det senast den 25 maj!

Inbjudan (pdf)
Anmälan för utskrift (pdf)
Anmälan ifyllbar (excel)

Läs mer om Ungdomslägret