Övriga länkar

Övriga länkar

Försäkringskassan
Kortfattad information om handikappersättning, vårdbidrag, bilstöd, assistansersättning mm.

Konsument.se/funktionsnedsättningar 
Här hittar du information om många viktiga resurser för personer med funktionsnedsättningar.

Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF)
ett idrottsförbund för personer med funktionshinder.

Rikshospitalet i Norge
Sjukhuset har en hel del intressant information om dysmeli.

Riksförbundet Sällsynta diagnoser
en handikapporganisation för människor som har sällsynta diagnoser och sjukdomar/ funktionsnedsättningar, samt föreningar för de sällsynta handikappgrupperna.

Gustav & the seasick sailors
Gustav är musiker som saknar sin höger hand. Gustav framträdde även på vårt sommarläger 2004.

Varsam
Varsam säljer produkter inom Lek & träning samt Hjälpmedel & träning. Företaget har tre butiker samt en webshop.

URIFORM
är hjälpmedelsbutiken i Stockholm med över 500 produkter och har ett komplett produktsortiment av traditionella hjälpmedel.