Det finns alltid någon du kan fråga om dysmeli

Att bygga upp och vidmakthålla goda och nära kontakter med våra medlemmar är av stor vikt för oss. Likaså att medverka till att våra medlemmar kommer i kontakt med varandra och kan utbyta tankar och erfarenheter.

I varje region har vi därför 1 – 2 kontaktpersoner som svarar för den regionala kontaktverksamheten. I deras uppgifter ingår att ”ta hand om” nytillkomna medlemmar men även att hjälpa de som redan är medlemmar i vår förening.

När vi får en ny medlemsfamilj

ringer regionens kontaktperson upp familjen och hälsar dem välkomna till föreningen och berättar om vår verksamhet.

Kontaktpersonen förmedlar kontakt

Med hjälp av den information vi har om våra dysmelister kan kontaktpersonen erbjuda att förmedla kontakt med en familj i närheten eller med samma eller en liknande typ av dysmeli.

Kontaktpersonen kan även förmedla kontakt med andra medlemsfamiljer som har erfarenheter t ex

  • av samma typ av operativt ingrepp som planeras att göras på er dysmelist,
  • av vårdinstanser i er egen region
  • av byte av skola och hur man informerar i den nya skolan om barnets dysmeli.

Exemplen kan göras många men de har alla det gemensamt att de skapar kontakter – med funktionärer inom föreningen eller med andra medlemmar i den unika gemenskap som vuxit fram i föreningen.

Lista över kontaktpersoner

Kalender

 

190307-10 – Vinterläger i Vilsta

190629-190705 – Sommarläger i Båstad

190729-190802 – Ungdomsläger Kneippbyn

Se hela kalendern

Prova något nytt!

Nu kan du anmäla dig till Sveriges Paralympiska kommittés stora rekryteringssatsning Start Your Impossible Camp i Östersund!

Den 17-20 januari 2019 erbjuds hela 7 olika idrotter under en och samma helg och anmäler du dig innan den 16 december får du dessutom 50% rabatt på deltagaravgiften.

Sista anmälningsdagen är den 31 december

Klicka här för anmälan och mer information om lägret (extern länk)

Instagram