Vad är dysmeli?

Dysmeli är en medfödd skada (reduktionsmissbildning) på en eller flera extremiteter, dvs avsaknad av arm, ben eller del därav.

Ordet ”dysmeli” kommer från grekiskans dys som betyder onormal och meli som betyder lem. Beteckningen dysmeli används även i våra skandinaviska grannländer. På engelska är termen ”congenital amputation”.

I Sverige föds årligen ett sextiotal barn med dysmeli, varav ett 15-tal endast har lätta finger- eller tåskador medan de övriga har skador på hand, arm, fot eller ben. Ungefär 45 % av dysmelierna drabbar händer/fingrar, 22 % armar och 33 % de nedre extremiteterna.

Typer av dysmeli

Armdysmeli

Man delar in skadorna i två typer; transversella och longitudinella.

Den transversella är en rak amputations-liknande skada.

Den longitudinella är en längsgående skada, där ett ben kan saknas helt eller vara ofullständigt utvecklat, samtidigt som det finns andra ben kvar vid sidan av eller nedanför. Det föds något fler barn med transversella skador än med longitudinella. Något händer i i femte graviditetsveckan eller något senare. Orsaken till dysmeli är ännu ej känd. Med undantag för Neurosedyn har man ej kunnat fastställa att läkemedel förorsakar dysmeli.

De longitudinella dysmelierna kan vara kombinerade med andra medfödda skador. Det förekommer ett mindre antal dubbelsidiga skador (bilaterala) av de båda typerna. I sällsynta fall kan tre eller alla fyra extremiteterna vara påverkade.

Det finns tvillingar, även enäggstvillingar, där den ena tvillingen har dysmeli men inte den andra.

Arm och bendysmeli

Pincett grepp och handprotes

För barn som har sin skada på handen, nära handleden, eller på armen, är protes ett vanligt hjälpmedel. Är reduktionsmissbildningen längre ut på handen, väljer man ibland att operera, så att barnet kan få ett ”pincettgrepp”. Ibland kan man flytta upp en tå och på så sätt skapa ett pekfinger, som tillsammans med med den befintliga stumpen ger ett godtagbart grepp. I vissa fall fungerar man bra utan hjälpmedel.

Bendysmeli

För barn med bendysmeli där skadan är ovanför fotleden finns många typer av benproteser. För skada på del av fot eller tå, räcker det i allmänhet med en ortopedisk anpassad sko.

 

 

Kalender

2020-03-18 till 2020-03-22 – Vinterläger på Bergshotellet i Järvsö

2020-07-05 till 2020-07-11 Sommarläger i Ronneby

Datum kommer inom kort! – Ungdomsläger

Se hela kalendern

Vinterläger 2020 i Järvsö

Intresset har varit lite svalare än väntat för årets vinterläger i Järvsö.

Det finns därför fortfarande gott om platser kvar.

Vi har därför senarelagt sista anmälningsdatum tom fredagen 31 januari.

Backarna i Järvsö är i prima kondition trots den blida vintern.

Vi kan avslöja att det kommer finnas möjlighet att prova på både sittski, längdåkning

och parahockey i samarbete med paraförbundet.

Detta tillsammans med många av tidigare inslag, ett fantastiskt hotell som ligger mitt i backen,

och att lägret är en dag längre än vanligt, tror och hoppas vi detta kommer bli super.

Vi hoppas ni passar på att anmäla er till ett läger som vi tycker har ett mycket starkt program.

anmälan hittar du här

hoppas vi ses i Järvsö!