Lite om vår historia

1977

Svensk Dysmeliförening bildades den 15 oktober 1977. På initiativ av överläkaren Rolf Sörbye träffades i Örebro ett drygt trettiotal föräldrar till barn med dysmeli och man beslutade att bilda en förening. Syftet med föreningen var att skapa bättre förhållanden och vara till hjälp för dysmelibarnen och deras anhöriga.

1978

I oktober 1978 gav man ut det första Informationsbladet (som senare kom att kallas Dysmelibladet).

I oktober 1978 hade man det första lägret – som varade i 3 dagar och med 16 deltagande familjer.

Medlemsförteckningen för 1978 upptog 39 familjer boende från Skåne i syd till Dalarna i norr.

1979

1979 arrangerade vi det första vinter-lägret. Antalet deltagare var hela 120 personer och platsen var Klackbergs-gården i Norberg.

Till en början var föreningens verksamhet helt inriktad på dysmelifamiljerna. När sedan barnen växte upp kompletterade vi med såväl vinter- som sommarläger för de större barnen och ungdomarna.

Under de senaste åren har vi arbetat med att få igång verksamhet för vuxna med dysmeli – de är tyvärr ännu ganska fåtaliga bland våra medlemmar. Vi hoppas att kunna attrahera flera vuxna – men det är ett svårt att nå dem och informera om vår förening.

Kalender

2020-03-18 till 2020-03-22 – Vinterläger på Bergshotellet i Järvsö

2020-07-05 till 2020-07-11 Sommarläger i Ronneby

Datum kommer inom kort! – Ungdomsläger

Se hela kalendern

Prova något nytt!

Nu kan du anmäla dig till Sveriges Paralympiska kommittés stora rekryteringssatsning Start Your Impossible Camp i Luleå!

Den 29 november – 1 december 2019 erbjuds hela 11 olika idrotter under en och samma helg!

Sista anmälningsdagen är den 27 oktober.

Klicka här för anmälan och mer information om lägret (extern länk)