Detta händer på Dysmeliföreningen 2018

Datum Aktivitet
180126-28 Planeringsmöte av sommarläger
180308-11 Familjeläger Vinter
180701-07 Familjeläger Sommar
180730 – 0308 Ungdomsläger
181019 Temadag – extremitetsavvikelser / dysmelier

Andra aktiviteter

Vi samlar här även information om andra aktiviteter kring dysmeli när vi får tips om sådana.

Datum Aktivitet
181019 Temadag – extremitetsavvikelser / dysmelier (extern länk)

Tipsa oss

gärna genom att skicka e-post till Heli, vår webmaster.

 

Temadag

Den 19 oktober ordnas en temadag för anhöriga till barn och ungdomar med extremitetsavvikelser / dysmeli på Eugeniahemmet, Eugeniasalen, Karolinska Solna.

Klicka här för anmälan och mer information om programmet (extern länk)