Detta händer på Dysmeliföreningen 2018

Datum Aktivitet
180126-28 Planeringsmöte av sommarläger
180308-11 Familjeläger Vinter
180701-07 Familjeläger Sommar
180730 – 0308 Ungdomsläger

Andra aktiviteter

Vi samlar här även information om andra aktiviteter kring dysmeli när vi får tips om sådana.

Tipsa oss

gärna genom att skicka e-post till Heli, vår webmaster.