Verksamhetsplan 2017

Lägerverksamhet

 • Familjeläger Vinter i Eskilstuna (9 – 12 mars)
 • Ungdomsläger på Kuggaviksgården, Åsa söder om Göteborg (31 juli – 4 augusti)
 • Familjeläger i Lindvallen, Sälen (26 juni – 2 juli)

Kontaktverksamhet

 • Fullfölja informationskampanj riktad mot förlossningsenheterna

Regional verksamhet

 • Regionala träffar
 • Regionala ungdomsträffar

Information

 • Vidareutveckla hemsidan

Styrelsens arbete

 • Styrelsen skall ha regelbundna möten – minst ett per kvartal.
 • Ansöka om bidrag från stiftelser och fonder.
 • Ansöka om landstingsbidrag.
 • Informera nya medlemmar om föreningens verksamhet.
 • Att följa och utveckla samarbetet med dysmeli/kunskapscenter genom att ha representanter med på möten samt att besöka deras läger för nyblivna dysmelifamiljer.
 • Vidareutveckla föreningens handikappolitiska program.

Söka efter nya intäktskällor

Verksamhetsplan 2017

Kalender

181007 – Regionsträff Västra Götaland.

1801019 – Temadag – extremitetsavvikelser / dysmelier (Extern länk)

181026-28 – Start Your Impossible Camp Paraishockey

181123-25 – Start Your Impossible Camp i Luleå

Se hela kalendern

Temadag

Den 19 oktober ordnas en temadag för anhöriga till barn och ungdomar med extremitetsavvikelser / dysmeli på Eugeniahemmet, Eugeniasalen, Karolinska Solna.

Klicka här för anmälan och mer information om programmet (extern länk)