Verksamhetsplan 2017

Lägerverksamhet

 • Familjeläger Vinter i Eskilstuna (9 – 12 mars)
 • Ungdomsläger på Kuggaviksgården, Åsa söder om Göteborg (31 juli – 4 augusti)
 • Familjeläger i Lindvallen, Sälen (26 juni – 2 juli)

Kontaktverksamhet

 • Fullfölja informationskampanj riktad mot förlossningsenheterna

Regional verksamhet

 • Regionala träffar
 • Regionala ungdomsträffar

Information

 • Vidareutveckla hemsidan

Styrelsens arbete

 • Styrelsen skall ha regelbundna möten – minst ett per kvartal.
 • Ansöka om bidrag från stiftelser och fonder.
 • Ansöka om landstingsbidrag.
 • Informera nya medlemmar om föreningens verksamhet.
 • Att följa och utveckla samarbetet med dysmeli/kunskapscenter genom att ha representanter med på möten samt att besöka deras läger för nyblivna dysmelifamiljer.
 • Vidareutveckla föreningens handikappolitiska program.

Söka efter nya intäktskällor

Verksamhetsplan 2017

Kalender

2020-03-18 till 2020-03-22 – Vinterläger på Bergshotellet i Järvsö

2020-07-05 till 2020-07-11 Sommarläger i Ronneby

Datum kommer inom kort! – Ungdomsläger

Se hela kalendern

Prova något nytt!

Nu kan du anmäla dig till Sveriges Paralympiska kommittés stora rekryteringssatsning Start Your Impossible Camp i Luleå!

Den 29 november – 1 december 2019 erbjuds hela 11 olika idrotter under en och samma helg!

Sista anmälningsdagen är den 27 oktober.

Klicka här för anmälan och mer information om lägret (extern länk)