Verksamhetsplan 2017

Lägerverksamhet

 • Familjeläger Vinter i Eskilstuna (9 – 12 mars)
 • Ungdomsläger på Kuggaviksgården, Åsa söder om Göteborg (31 juli – 4 augusti)
 • Familjeläger i Lindvallen, Sälen (26 juni – 2 juli)

Kontaktverksamhet

 • Fullfölja informationskampanj riktad mot förlossningsenheterna

Regional verksamhet

 • Regionala träffar
 • Regionala ungdomsträffar

Information

 • Vidareutveckla hemsidan

Styrelsens arbete

 • Styrelsen skall ha regelbundna möten – minst ett per kvartal.
 • Ansöka om bidrag från stiftelser och fonder.
 • Ansöka om landstingsbidrag.
 • Informera nya medlemmar om föreningens verksamhet.
 • Att följa och utveckla samarbetet med dysmeli/kunskapscenter genom att ha representanter med på möten samt att besöka deras läger för nyblivna dysmelifamiljer.
 • Vidareutveckla föreningens handikappolitiska program.

Söka efter nya intäktskällor

Verksamhetsplan 2017

Kalender

 

190307-10 – Vinterläger i Vilsta

190629-190705 – Sommarläger i Båstad

190729-190802 – Ungdomsläger Kneippbyn

Se hela kalendern

Prova något nytt!

Nu kan du anmäla dig till Sveriges Paralympiska kommittés stora rekryteringssatsning Start Your Impossible Camp i Östersund!

Den 17-20 januari 2019 erbjuds hela 7 olika idrotter under en och samma helg och anmäler du dig innan den 16 december får du dessutom 50% rabatt på deltagaravgiften.

Sista anmälningsdagen är den 31 december

Klicka här för anmälan och mer information om lägret (extern länk)

Instagram