Verksamhetsplan

Lägerverksamhet 2020

 • Familjeläger Vinter i Järvsö (18 – 22 mars)
 • Ungdomsläger – mer info inom kort!
 • Familjeläger i Ronneby (5 – 11 mars)

Kontaktverksamhet 2019

 • Uppdatera kontaktpersoner i alla regioner och ta fram uppdragsbeskrivning

Regional verksamhet 2019

 • Informera om möjligheterna att anordna regionala träffar (bidrag 100 kr/person)
 • Ta fram förutsättningar för genomförande av utökade regionala träffar (större bidrag via verksamhetsreserven)
 • Anordna regionala ungdomsträffar genom Ungdomskommittén

Information 2019

 • Lansera ny hemsida
 • Utse informationsansvarig i styrelsen som får i uppdrag att säkra informationsflöde på hemsida och via sociala medier

Styrelsens arbete 2019

 • Styrelsen skall ha regelbundna möten – minst ett per kvartal
 • Säkra nya lägerplatser minst ett år i taget
 • Kontinuerligt säkra lägerledning till alla planerade läger samt övergripande styra lägerplaneringen genom fastställd policy och instruktioner
 • Ansöka om bidrag från stiftelser och fonder
 • Ansöka om regionbidrag (tidigare landstingsbidrag)
 • Säkra att nya medlemmar informeras om föreningens verksamhet
 • Att följa och utveckla samarbetet med dysmeli och kunskapscenter genom att ha representanter med på möten samt att besöka deras läger för nyblivna dysmelifamiljer
Kalender

2020-03-18 till 2020-03-22 – Vinterläger på Bergshotellet i Järvsö

2020-07-05 till 2020-07-11 Sommarläger i Ronneby

Datum kommer inom kort! – Ungdomsläger

Se hela kalendern

Prova något nytt!

Nu kan du anmäla dig till Sveriges Paralympiska kommittés stora rekryteringssatsning Start Your Impossible Camp i Luleå!

Den 29 november – 1 december 2019 erbjuds hela 11 olika idrotter under en och samma helg!

Sista anmälningsdagen är den 27 oktober.

Klicka här för anmälan och mer information om lägret (extern länk)