Träffa andra dysmelister på sommaren!

Familjeläger Sommar erbjuder dysmelister en unik möjlighet att prova på olika aktiviteter som man till följd av sitt funktionshinder inte tror sig kunna delta i.

Lägret som varar en hel vecka erbjuder också en möjlighet att träffa andra barn, ungdomar och vuxna i samma situation och se att man inte är ensam med sitt funktionshinder.

Föräldrar får möjlighet att utbyta erfarenhet och få stöd från varandra och syskon som oftast följer med ser att de inte är ensamma att ha ett syskon med dysmeli.

En dag är reserverad för föreläsningar av fackfolk som arbetar med dysmeli. Både extern kompetens och den kompetens som finns bland föreningens medlemmar utnyttjas i genomförande av olika aktiviteter.

Vi vill med hjälp av lekar och fritidsaktivitet öva upp barnens förmåga att trots sin funktionsvariation kan de klara av de problem och uppgifter de ställs inför i det dagliga livet.

Ungefär 400 personer, runt 100 familjer brukar komma på våra sommarläger. Liksom tidigare år räknar vi med att alla rycker in och hjälper till under lägret, tillsammans skapar vi en rolig och händelserik vecka!

Sommarläger 2023

hålls v26, 25 juni – 1 juli i TanumStrand- by the sea i Grebbestad. 

Familjer som för första gången kommer till ett av våra läger kan önska att få en fadderfamilj som tar han om dem när de kommer till lägret – introducerar dem i lägerverksamheten och som ser till att de känner sig inkluderade och välkomna!

 

Läger lägerlägerlägerläger.

Wow vilket läger!

Vi vill bara säga tack till vår fantastiska styrelse, framförallt Anette! <3