MEDLEMSKAP I SVENSK DYSMELIFÖRENING

Bli medlem

JAG VILL BLI MEDLEM

Vad får du som medlem?

Våra huvudverksamheter för medlemmar är läger, kontakt och regional stöttning.

Du som är medlem i föreningen får också tillgång till Facebookgruppen ”Dysmeliföreningens medlemmar”, där du kan ställa frågor, bolla idéer och få information om vad som händer i föreningen.

VÅRA MEDLEMSKAP

Familjer

Familjemedlemskapet omfattar alla i familjen. Ungdomar som för sin utbildning bor på annan adress innefattas också i familjemedlemskapet – men kan om de så önskar ha ett eget enskilt medlemskap.

Familjemedlemskap 400 kr/år *)

JAG VILL BLI MEDLEM

Enskilt medlemskap

Medlemskapet för enskild vuxen. Ungdomar som flyttat hemifrån eller som av annan anledning önskar ett eget medlemskap kan ha ett enskilt medlemskap från och med det år man fyller 16.

Enskilt medlemskap 200 kr/år *)

JAG VILL BLI MEDLEM

Stödmedlem

Ett medlemskap för dem som önskar stödja vår verksamhet utan att själva aktivt delta.

Stödjande medlemmar 200 kr/år *)

JAG VILL BLI MEDLEM

Frågor, funderingar eller synpunkter?

KONTAKTA OSS