När barnet börjar förskolan

Det är bra om föräldrarna har möjlighet att informera dagispersonal och föräldrar till barn i samma grupp och andra grupper om sitt barns dysmeli innan förskolan börjar eller så tidigt som möjligt första året. Det finns många olika sätt att göra detta och som stödmaterial kan man använda dysmelivideon, dysmelibladen och broschyren samt hemsidan.

Tillfällen då information kan ges är bl.a.

  • infomöten innan inskolningen börjar
  • föräldramöten

Man kan även

  • skriva ett brev till föräldrar vars barn går i samma grupp eller till och med hela förskolan,
  • låna ut dysmelivideon till personalen så att de kan titta på den i lugn och ro när tid finns.

Hur berättar man?

Man kan börja med att berätta kort om dysmeli och sitt barns dysmeli, hur det påverkar ens liv och vad som händer just nu med ev. operationer mm. Sedan kan man visa videon och efter det ha en kort frågestund om inga frågor har ställts innan. Det är alltid bra att erbjuda möjligheten till frågor när som helst under diskussionen så att de inte glöms bort.

Viktigt! Om ni väljer att skriva ett brev till elevernas föräldrar och personalen får i uppdrag att dela ut brevet, se till att brevet verkligen delas ut. Det har hänt att personalen inte riktigt varit av samma åsikt vad gäller vikten att informera och struntat i att dela ut brevet vilket har lett till oönskade reaktioner hos eleverna mot dysmelibarnet.

En liten lapp om Lottens hand (128 kb) pdf

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies. // Denna webbplats använder cookies. Genom att använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.